f359f8c7-d35d-4ee2-93a3-571e25d4c794

Nu är det dags att anmäla sig till Pingst Ledare. Datumet är lördag den 9 november. Dagen är till för dig som är med som ledare i kyrkan. Exempelvis du som är barnledare, med i missionsråd ekonomiråd, musiker, styrelse, församlingsledare, förbedjare eller jobbar med Second Hand.
Priset är 300 kr för oss över 25 år och 50 kr för dig som är under 25 år. Anmäl dig på länken och swisha sen avgiften till kyrkan (123 699 19 88). Anmäl dig här