639100369_1280x720Du vet väl om att du kan låta din kyrkoavgift (fd kyrkoskatten) gå till oss? 70% går till oss i Pingstkyrkan Ärla och 30% används av Pingst för satsningar i
Sverige. Mer info hittar du på www.pingst.se/kyrkoavgift