Alpha-kurs

affisch A3 jpegalpha-logo-med

Vem är jag? Vad händer när jag dör?
Var kommer jag ifrån? Kan man tro på biblen?
Vart är jag på väg? Finns Gud?

Alpha-kursen är en grundkurs i kristen tro, där vi tillsammans ställer och svarar på frågorna om livet.

Det första tillfället är en öppen föreläsning, där du är välkommen att prova på, för att sen bestämma om du vill gå resten av kursen.
Varje kväll börjar med, att vi äter tillsammans för att sen lyssna till ett föredrag, som vi sen samtalar utifrån.

Samuel Rönnbrink, pastor i Pingstkyrkan, kommer att hålla i kursen.

Är du intresserad av att vara med på vår nästa Alpha-kurs? Den startar onsdag 17 oktober kl 18 och håller på under hösten.
Kontakta Samuel Rönnbrink eller ring 073 50 99073 för mera information!

Läs mera på alpha Sveriges hemsida.