Homies Grow

 

Homies grow är för dig som som är ungdom (13 år och uppåt).
Vi träffas på fredagar 18:30 och försöker tillsammans lära oss och förstå livet ur ett kristet perspektiv.

Har du frågor,så kontakta vår ungdomspastor Sara Wiköf eller 073-6977764.