Aldrig varit enklare att gå på gudstjänst

Med tanke på smittoläget har vi bestämt att inte ha några gudstjänstbesökare på våra gudstjänster.
Du hittar våra gudstjänster på på YouTube och på vår Facebook-sida.

Att dela tron med sina barn

För mig är tron på Gud det mest fundamentala i mitt liv. Det är utifrån den jag försöker bygga mitt liv. Den är den som ger mig trygghet, framtidstro och mening med livet. Det som är bra för mig tror jag även är bra för mina barn. Jag kommer aldrig kunna bestämma vad mina barn ska tycka eller tro (det insåg jag för många år sedan), men jag vill ge dem de bästa förutsättningarna för att själva fatta beslutet att följa Jesus eller inte.

Läs mer