f359f8c7-d35d-4ee2-93a3-571e25d4c794

Nu är det dags att anmäla sig till Pingst Ledare. Datumet är lördag den 9 november. Dagen är till för dig som är med som ledare i kyrkan. Exempelvis du som är barnledare, med i missionsråd ekonomiråd, musiker, styrelse, församlingsledare, förbedjare eller jobbar med Second Hand.
Priset är 300 kr för oss över 25 år och 50 kr för dig som är under 25 år. Anmäl dig på länken och swisha sen avgiften till kyrkan (123 699 19 88). Anmäl dig här

639100369_1280x720Du vet väl om att du kan låta din kyrkoavgift (fd kyrkoskatten) gå till oss? 70% går till oss i Pingstkyrkan Ärla och 30% används av Pingst för satsningar i
Sverige. Mer info hittar du på www.pingst.se/kyrkoavgift