Det goda samtalet

ljus samtalÄr du i behov att samtala med någon? Att någon lyssnar?
Till oss kan du vända dig för att få hjälp och stöd i livets olika skeenden och skiftningar.

Vi erbjuder dig:

  • någon som lyssnar
  • samtal om livet
  • stöd och hjälp när banden brustit
  • förbön och andlig vägledning

Kontakta pastor Matilda Sallbring, 073-6821803 för att komma i kontakt med någon själavårdare.

Du kan även kontakta oss, om du vill att vi  ska be för dig eller din situation.