Homies

Homies är vår ungdomsgård, som håller till i kyrkans källarvåning på fredagar 20:00 till 22:30.

Alla som är över 12 är välkomna att vara med, spela spel, pingis, biljard, handla godis
och snacka med kompisar eller med de vuxna som är där.
Vi bryter för en kort samling någon gång under kvällen, där vi ur ett
kristet perspektiv pratar om livets stora frågor, ja även små frågor ibland.

Har du frågor, så kontakta Matilda Sallbring, 073-6821803