Historia

Pingstkyrkan i Ärla bildades 1981, när Filadelfiaförsamlingen Barva-Eklången och Pingstförsamlingen Eskilstunas utpost i Ärla gemensamt bildade Pingstförsamlingen i Ärla.

Församlingen leds av en styrelse och en församlingsledning.
Varje år väljer vi på årsmötet vilka som ska ingå i styrelsen. Den som tror på Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare, och som en följd av det är döpt, är välkommen att vara medlem.

Pingstkyrkan i Ärla är en del av den svenska Pingströrelsen och är medlem i Pingst – Fria församlingar i samverkan och Trossamfundet Pingst.

Sedan ett antal år tillbaka har vi stöttat arbetet med att nystarta en kyrka i Malmköping. Sedan augusti 2014 är Folkkyrkan i Malmköping en egen församling.