Mission

Vi tror att alla människor har samma värde! Vi tror att alla är lika viktiga oavsett hudfärg, nationalitet eller tillgångar. Därför ser vi det som en helig uppgift, att dela med oss av det vi har! Det innebär, att vi förmedlar budskapet om Jesus likväl som materiellt bistånd och sjukvård. Här är några exemel på vad vi gör:

 • I Georgien är vi, tillsammans med den katolska kyrkan, med och driver ett natthärbärge för hemlösa. Under de senaste åren har vi hjälpt till att dela  ut ca 10 000 måltider. Vi stöttar även barn  med mat och utbildning samt pastor Garik Shakhnazaryan i hans arbete i Pingstkyrkan i Batumi.
 • I Thailand är vi med och driver ett barnhem. Läs mer om det på www.huahinmedia.com/mercyhouse.php
 • I Serbien hjälper vi till med barn- och ungdomsverksamhet samt tränar ledare.
  Varje år är vi med och driver tre läger, som samlar över 200 barn och ungdomar.
 • I Tanzania har vi fram till mars 2015 arbetat tillsammans med PMU Interlife och SIDA med ett trädplanteringsprojekt, som syftar till att rädda vegetationen. Samtidigt kommer projektet att beröra tiotusentals människor i deras dagliga liv med hjälp till självförsörjning via en egen odling. 
 • Vi har också drivit ett projekt för att motverka fattigdom i Msambara, Tanzania.
 • Under en tioårsperiod åkte vi med hjälpsändningar till Lettland. 
 • Varje höst har vi en insamling till förmån för ett katastrofområde i världen. Förra året samlade vi pengar till arbetet på Panzisjukhet i Kongo och Dr Denis Mukweges arbete med barn och kvinnor som utsatts för sexuellt våld.
  Klicka här för att läsa mer om det arbetet.

Utöver de arbeten vi stödjer regelbundet, samlar vi in pengar till olika projekt över hela världen, t.ex kampen mot Lepra (lepramissionen) och mot kvinnlig könsstympning (PMU) samt IBRA.

En stor del av de pengar vi förmedlar, kommer från den Second-Hand butik vi driver i Folkkyrkans lokaler i Malmköping.

Har du frågor om vårt missionsengagemang kontakta vår missionsansvarige Paul Andersson via mail eller telefon 016-701 50.