Vad är en kyrka?

En kyrka är så mycket mer än bara en byggnad. Kyrkan består av människor som tror på och vill lära känna Jesus bättre.
Det innebär inte, att vi är
perfekta människor på något sätt.

Som församling (ett annat ord för kyrkan) möts vi för att hjälpa varandra att leva ett vardagsliv tillsammans med Jesus.
Vi vill
-gemensamt växa som människor
– berätta om Jesus för andra
– hjälpa andra
– tillbe och tacka Gud för allt det han är och har gjort för oss människor.

Du kan bli medlem hos oss om du har en personlig tro på Jesus och som en följd av det låtit döpa dig.
Har du frågor eller funderingar om dop och medlemskap, kontakta vår föreståndare Matilda Sallbring.

Till Pingstkyrkan i Ärla är du välkommen precis som du är. Du behöver inte vara medlem, tro eller tycka som vi för att komma till oss, kom som du är!