Vi tror

-Att Bibeln är Guds ord, och liksom Guds ande inspirerade människor att skriva bibeln, så hjälper Guds ande människor idag att förstå hans ord.

-Att Gud är skaparen av himmel och jord.

-Att Gud är en Gud, uppenbarad genom Fadern, Sonen och den Helige Ande.

-Att Guds son kom till jorden genom Jesus Kristus och att nya testamentets berättelser om honom är sanna. Att denne Jesus uppenbarar för oss vem Gud är, och att ingen kommer till Fadern utom genom honom.

-Att den Helige Ande, som gavs lärjungarna på den första pingstdagen, också ges till kristna idag. Den hjälper oss med kraft att vittna och att de Andens gåvor, som beskrivs i nya testamentet, också är verksamma idag.

-Att Jesus Kristus skall komma tillbaka, och att alla människor i tidens slut kommer att dömas rättvist av Gud.

-Att församlingen idag har Jesu missionsbefallning som sitt uppdrag.

-Vi hänvisar också till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceanska.