Vision

Vi vill vara en församling där människor i alla åldrar får sina liv förvandlade i mötet med Jesus, och som sätter den unga generationen förstoch som påverkar vårt närområde och vår världmed evangelium.

Vi vill vara mötesplats för människor i olika åldrar, ifrån olika kulturer och från olika delar av världen. Vi vill framför allt vara en mötesplats mellan människor och Gud.
Gud kan jag möta när jag är själv, men jag kan också möta och uppeleva Gud tillsammans med andra.

Vår uppgift som människor är att älska och tillbe Gud samt älska och hjälpa andra.
Vi vill vara en mötesplasts där du växer som människa, där du får uppleva vila och där du får vara med och tjäna utifrån det just du är bra på och tycker om att göra.