Barn och familj

Barn och ungdomar är samhällets största skatt! Hur vi hanterar dem idag, kommer att påverka hur vårt samhälle blir imorgon.
Vi vill ge barn och ungdomar en trygg och rolig gemenskap i vår verksamhet. Vår önskan är, att varje individ skall känna sig sedd, bekräftad och älskad.

Vi vill även finnas till, för att stötta dig som är förälder. Vi arrangerar föreläsningar om föräldraskap och kan erbjuda samtal och stöttning på olika sätt.
Vill du veta mer, kontakta vår pastor Matilda Sallbring!

Söndagsskolan
Homies Young
Sommarläger