Att dela tron med barnen

För mig är tron på Gud det mest fundamentala i mitt liv. Det är utifrån den jag försöker bygga mitt liv. Den är den som ger mig trygghet, framtidstro och mening med livet. Det som är bra för mig tror jag även är bra för mina barn. Jag kommer aldrig kunna bestämma vad mina barn ska tycka eller tro (det insåg jag för många år sedan), men jag vill ge dem de bästa förutsättningarna för att själva fatta beslutet att följa Jesus eller inte.

Självklart så påverkas inte min kärlek till dem av vad de väljer, men just på grund av att jag älskar dem vill jag ge dem det bästa jag vet. Att välja att inte påverka dem för att ge dem ett ”eget val” är inte att hjälpa dem, utan tvärtom.

När man frågar barn vem som betytt mest för deras andliga utveckling så är de vanligaste svaren mamma och pappa. Far- och morföräldrar brukar också hamna rätt högt på den listan. Kyrka, barnsamlingar och läger är viktiga, men som föräldrar är jag den som framförallt kommer påverka mest om mina barn tror och vad de tror på.

Så hur gör jag för att dela min tro med mina barn?

Tro förmedlas framförallt genom handlingar, inte ord. Mina barn lärde sig snabbt att det (tyvärr) ibland är skillnad på vad jag säger och vad jag gör. De är dessutom snabba på att påpeka det. De kommer inte göra som jag säger, utan som jag gör.

Om jag säger att tron är viktig, men aldrig visar det i praktiken kommer barnen snabbt genomskåda mig.

Här är några tips på hur vi som föräldrar kan dela tron med våra små och stora barn:

1) Gå till kyrkan.
I dessa tider när vi inte kan gå till kyrkan som vanligt så tror jag att vi ändå behöver gå på gudstjänst. Gör det till en vana att titta på en gudstjänst. Även om inte barnen tittar så ser de att det är något vi som vuxna fortfarande gör.

Har du fått frågan varför du går till kyrkan?
Vad svarar du på den?

2) Be
Goda vanor bär i svåra tider. Att be är en god vana.Hitta en tid där ni som familj kan be tillsammans. Gör det till en vana att både be och tacla Gud. Vi kommer framöver tipsa om olika sätt vi kan be på.
Berätta om bönesvar och upplevelser du haft med Gud.

3) Läs bibeln
När jag läser bibeln påminns jag om vem Gud är och vad Han gjort. Härom kvällen läste jag för Noah om när judarna vandrar runt Jerikos murar. Det är en berättelse som betonar vikten av att lyssna in och lita på Gud. Det behövde jag påminna mig om.
Bibeln behöver jag läsa för min egen skull, men också för mina barns skull.
Varför läser du bibeln? Eller varför läser du inte bibeln?

4) Fyll hemmet med kristen media
Lyssna på kristen barnmusik, visa kristna barnfilmer och olika on-line söndagsskolor.
Här hittar du en Spotify-lista med bland andra de låtar vi sjunger i vår kyrka.

5) Ställa frågor till dina barn och lyssna till de frågor de har till dig
Att förmedla tron är ingen envägs kommunikation. Fråga vad dina barn tror och låt dem ställa frågor till dig.
Ex på frågor är: Varför tror du på Gud? Hur kan vi lära känna Gud bättre?

6) Dela din tro med andra
När barnen ser att vi som vuxna tar vår tro på allvar, att det inte bara är något vi gör på söndagar så blir tron mer attraktiv för dem. Det visar dina barn att du tar tron på allvar och är att du är stolt över den.
När berättade du senast om varför du tror på Gud för någon annan?

7) Håll ut och lita på Gud
När svårigheter inträffar, håll ut och våga lita på Gud. Låt barnen se att tron bär även i svåra tider.