Brandskyddsrutiner för Pingstkyrkan i Ärla

Checklista vid uthyrning av kyrksal
 1. Se till att dörren mellan scen och trappa till nedre plan är upplåst. Se till att inga föremål befinner sig i trappan att samtliga dörrar går att öppna helt.
 2. Se till att dörrar till nedre plan, ”lilla salen” samt expeditionen är låsta innan besökare anländer.
 3. Hyrestagare har kännedom om utrymningsplan samt brandsläckningsutrustning.

Innan en eventuell utrymning ligger ansvaret på hyrestagare att utse utrymningsledare. Utrymningsledarens uppgift är att:

 • Rädda – Larma 112 – Varna
 • Se till att lokalerna är utrymda och att besökare tar sig till bestämd återsamlingsplats (parkering). OBS! Tänk på att barn gärna gömmer sig vid traumatiska händelser. Sök bakom soffor, under bord, på toaletter etc.
 • Möt upp Räddningstjänst och beskriv händelsen
Checklista vid uthyrning av nedre plan (festvåning och kök)

1. Se till att utrymningsvägar från festvåning ej är blockerade. Se till att samtliga dörrar går att öppna helt.

2. Se till att dörrar till utrymmen som ej ska användas är låsta innan besökare anländer.

3. Hyrestagare har kännedom om utrymningsplan samt brandsläckningsutrustning.

Innan en eventuell utrymning ligger ansvaret på hyrestagare att utse utrymningsledare. Utrymningsledarens uppgift är att:

 • Rädda – Larma 112 – Varna
 • Se till att lokalerna är utrymda och att besökare tar sig till bestämd återsamlingsplats (parkering). OBS! Tänk på att barn gärna gömmer sig vid traumatiska händelser. Sök bakom soffor, under bord, på toaletter etc.
 • Möt upp Räddningstjänst och beskriv händelsen
Checklista för värdar beträffande brandskydd vid sammankomster i Pingst Ärla

1. Se till att dessa dörrar är upplåsta innan verksamhetens start

Vid verksamhet på övre plan:

 • Dörr mellan foajé och pastorsexpedition
 • Dörr mellan foajé och kyrksal
 • Dörr mellan foajé och ”Lilla salen”
 • Dörr i vikvägg mellan kyrksal och ”lilla salen”
 • Dörr från scen i kyrksal till trappa
 • Dörr mellan trapphus i foajén och nedre plan

Vid verksamhet på nedre plan:

 • Dörr mellan nedre plan och foajén
 • Dörr mellan samlingssal och trappa till övre scen
Vid verksamhet på båda plan skall samtliga punkter ovan utföras.

2Se till att följande utrymningsvägar ej är blockerade:

 • Trappan bakom scen mellan övre och nedre plan. Inga saker får förvaras i trappen eller intill dörrar. Se till att dörrarna går att öppna helt.
 • Se till att brandsläckningsutrustning ej är blockerade.

3. Räkna antalet besökare i lokalen. (Detta behöver inte vara exakt antal då det är svårt att kontrollera om besökare går in på nedre plan eller övre plan samt när besökare väljer att lämna lokalen. Dock är det är bra om vi har ett hum om hur många som vistas i lokalen)

4. Vid eventuell utrymning agerar värdar som utrymningsledare.
Utrymningsledarens uppgift är att:

 • Rädda – Larma 112 – Varna
 • Se till att lokalerna, både övre och nedre plan, är utrymda och att besökare tar sig till bestämd återsamlingsplats. OBS! Tänk på att barn gärna gömmer sig vid traumatiska händelser. Sök bakom soffor, under bord, på toaletter etc.
 • Möt upp Räddningstjänst och beskriv händelsen
Övernattande gäster i kyrkan

Vid tillfällen då övernattande gäster befinner sig i kyrkan, SKALL inre befäl vid Räddningstjänsten i Eskilstuna informeras. Antingen via epost, SMS eller samtal.

Övernattande gäster ska ha kännedom om utrymningsplan och brandsläckningsutrustning. Vid eventuell utrymning ska övernattande gäster ta sig till återsamlingsplats (parkering) och möta upp räddningstjänst.

Inre befäl, Räddningstjänsten Eskilstuna
Telefon:         070-3869865
Epost:            rc@eskilstuna.se

Kontroll av brandskydd vid vår- och höststädning:
 • Kontrollera att samtliga brandsläckare har tillräckligt tryck. Manometern ska peka på det gröna området.
 • Vänd samtliga brandsläckare upp och ner 2-3 gånger.
 • Kontrollera att en brandfilt hänger vid varje brandsläckare.
 • Kontrollera samtliga brandposter. Dra ut all slang och provspruta vatten samt att trycket i slangen är ok. Kontrollera så att inga läckage finns på slang och kopplingar.
 • Kontrollera att alla utrymningsskyltar sitter där de ska. Kontrollera även att de upplysta skyltarna lyser som de ska.
Fastighetsrådet:
 • Byte av batterier i samtliga brandvarnare som är batteridrivna. Ska göras 1-2 gånger per år.
 • Funktionstest av brandvarnare och brandlarm.
 • Funktionstest samt byte av batteri i belysta utrymningsskyltar.

Uppdaterad 2020-03-20