GDPR

 PIÄR_logo_CMYK_U

General Data Protection Regulation

Vi värnar om din personliga integritet och försöker därför vårt allra bästa för att ta väl hand om dina uppgifter. Vi tillhör den ideella sektorn med många volontära engagerade och församlingen har ett ledarnätverk genom vilket allt frivilligarbete administreras. Som medlem och engagerad bör man vara införstådd med att en del kontaktuppgifter finns i olika register utifrån relevant engagemang.

Genom den nya dataskyddsförordningen (GDPR) får du kontroll över dina personuppgifter, vilket innebär följande:

  • Du kan ta del av alla personuppgifter vi har lagrat om dig genom att kontakta kyrkans expedition.
  • Vi har en IT- och säkerhetspolicy som du som medlem kan få gå igenom tillsammans med expeditionens personal om du önskar.