Pingstledare

 

Sedan något år tillbaka finns Pingst Ledare. Pingst Ledare är ett nätverk för alla som bär lite extra ansvar och överlåtit sig till att vara med och bygga Guds församling.
Lärdomar, utsatthet, glädje och konkreta redskap bör inte stanna i vårt eget stängda rum, utan bör få förmeras och förädlas i gemenskap och samtal med varandra.
Läs mera på www.pingst.se/ledare/

Pingstledare inbjuder till en årlig träff. Nästa är i Västerås lördag den 10 november.
Anmäler dig gör du här.
Kostnaden är 250 kr. Är du yngre än 25 år är det gratis.